מהבלוג

מה זה הלוואה בערבות מדינה ?

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה, אשר מוכרת גם כ"קרן תבור" היא הקרן הגדולה ביותר בישראל לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, אשר מהווים כ- 98% מהעסקים במשק. על פי משרד התמ"ת, עסק קטן הוא עסק שמחזור המכירות שלו בשנה החולפת הסתכם ב- 25 מיליון שקלים או פחות (ללא מע"מ כמובן), בעוד אצל עסק בינוני הרף עומד על 100 מיליון ש"ח בשנה. הקרן איננה בוחנת בקשות של עסקים אשר לא עומדים בתנאי המחזור הנ"ל וכמו כן בעלי הגבלה בבנק או שקיים נגדם הליך של הוצאה לפועל.


מעבר לכך, תנאי הסף של הקרן מאפשרים לעסקים מכל המגזרים להגיש בקשה להלוואה: החל במפעלי תעשייה, דרך יבואנים, יצואנים, חקלאים וקבלני בניין ועד חברות היי טק ונותני שירותים שונים. הקרן מעמידה הלוואות גם לגני ילדים, מסעדות ובתי קפה, מספרות, זכיינים של רשתות, גננים, עצמאים בתחומים שונים ועוד.
הלוואת הקרן ניתנת לעסקים ממעמד של חברה בע"מ, עוסק מורשה, שותפות ואף מלכ"ר, אך איננה מאשרת בקשות אשראי לעסקים ממעמד של עוסק פטור (בעלי מחזור של עד כ- 75,000 ש"ח בשנה ואשר פטורים מתשלום מע"מ).
הקרן פועלת עם 4 בנקים אשר קיבלו את האישור מן המדינה להעניק הלוואות בערבותה: אוצר החייל, הפועלים, מרכנתיל ומזרחי. גובה ההלוואה לה זכאי עסק במסגרת הקרן הוא 500,000 ש"ח או 8 מיליון ש"ח – הנמוך מביניהם. ז"א שעסק עם מחזור שנתי של 10 מיליון שקלים יוכל לקבל הלוואה בגובה של עד 800,000 ש"ח, בעוד עסק עם מחזור של 500,000 ש"ח יכול לקבל הלוואה בגובה המחזור שלו. עם זאת, הסכום נקבע לא רק בהתאם לתנאים, אלא גם ובעיקר בהתאם לנתוני העסק אשר מעידים אל יכולת ההחזר שלו.
המסלולים בהם מעמידה הקרן הלוואה:
הון חוזר – הלוואה שמיועדת לגישור על פערי תזרים מזומנים ואשר נובעים בדרך כלל מתנאי תשלום ארוכים של לקוחות העסק המבקש. הלוואות במסלול זה מיועדות גם לגיוס של עובדים, לרכישה של מלאי ולפרסום.
השקעה – מסלול אשר מיועד לעסקים אשר מבקשים להרחיב את העסק תוך רכישת ציוד, הקמה/שיפוץ של משרדים או כניסה לתחום פעילות חדש.
עסק בהקמה – למסלול זה יכולים להגיש רק עסקם שמוגדרים על פי תנאי הקרן "עסקים בהקמה", בדרך כלל מדובר בעסקים שטרם התחילו לייצור הכנסות.

מי זכאי להלוואה בערבות מדינה ?
שאלת הזכאות להלוואה בערבות מדינה נחלקת לשניים:
עמידה בתנאי הסף של הקרן
קיימים שני תנאים עיקריים אשר אי עמידה בהם מובילה לדחייה מיידית ומבטלת את הצורך בבדיקת העסק:
מחזור המכירות השנתי האחרון הוא נמוך מ- 100 מיליון שקלים. הקרן מסייעת לעסקים עד גודל מסוים מאחר ועסקים גדולים הם בעלי גישה למקורות רבים ולרוב אינם מתקשים להשיג את האשראי הנדרש להם ממקורות בנקאיים ואף ציבוריים.
מידע עסקי: על חשבונות העסק לא קיימים עיקולים או הגבלות ו/או לעסק אין חוב כלשהו לרשויות המס ו/או אין נוקטים כנגדו בהליכי הוצאה לפועל. חשוב להדגיש כי אמנם חזרה של שיקים או החזרי חיוב אינם תורמים לסיכוייו של העסק לקבל הלוואה, אך גם אינם מביאים לפסילתו על הסף ואף היו מקרים בעבר שאושרו הלוואות לעסקים עם בעיות דומות.
ללא ספק מדובר בתנאים סבירים והוגנים למדי, אשר שמירה עליהם מאפשרת לקרן להמשיך לפעול מטעם המדינה ולהעמיד אשראי לעסקים שבאמת צריכים אותו ויכולים להחזירו.
הוכחת יכולת החזר במהלך בדיקת הקרן והבנק
אם מרבית העסקים עומדים בתנאי הסף ללא בעיה, בשלב השני נדחות כ- 50% מן הבקשות המוגשות. הקרן והבנק ששים לאשר הלוואות לכל מי שהצליח לשכנעם כי יצליח להחזיר את ההלוואות. אבל מה הם בודקים בכלל? מה הם הפרמטרים לפיהם מחליטים מי יקבל הלוואה ומי לא?
בכל עסק קיימים עשרות גורמים ומשתנים אשר משפיעים על יכולת ההחזר. כמובן שאחד הדברים החשובים הוא התוצאות הכספיות של העסק: גובה ההכנסות והרווחיות בשנים האחרונות והמגמה (העסק מכניס יותר לאורך השנים? הרווח קטן או גדל?); גובה ההוצאות הקבועות והמשכורות; מספר העובדים; וגובה ההתחייבויות לבנקים. ניתוח של המספרים יכול להוות מדד טוב לבחינת טיבו של עסק ושל תזרים המזומנים שלו, אבל לעתים המספרים לא מספרים את כל הסיפור או שאינם קיימים (במקרה של עסק בהקמה, למשל).
לעתים המידע החשוב ביותר לביצוע הבדיקה נשאב דווקא משיחה פנים אל פנים עם בעל העסק. בשיחה כזו ניתן להתרשם מהעסק עצמו, לקבל מידע על סוג הלקוחות ותנאי התשלום שלהם, ללמוד על התכניות של בעל העסק לעתיד, ובאופן כללי – לעמוד על טיב המקצועיות של היזם ורמת ההיכרות שלו עם נתוני העסק וכן על רמת ההבנה שלו בתחום הפעילות. הכנה מקצועית של בקשה והתכוננות לפגישה עם נציגי הקרן עשויה להגדיל משמעותית את הסיכויים לקבלת ההלוואה.

8 סיבות – למה כדי לקחת הלוואה בערבות מדינה
הבנקים והיועצים ממליצים, כל העסקים ברחוב כבר קיבלו או לפחות הגישו בקשה, אבל רק אתה עדיין לא מבין – למה כדאי לקחת הלוואה בערבות מדינה? הנה מספר סיבות:
בטחונות נמוכים – כנגד ההלוואה יש להעמיד בטחונות בשיעור של 25% מגובה ההלוואה בלבד. בהלוואות בנקאיות מתבקש העסק לעתים קרובות להעמיד בטחונות גבוהים וכך נוצר האבסורד המוכר: אם לעסק היו בטחונות )פיקדון, תכנית חיסכון, תיק ני"ע) כנראה שלא היה מבקש הלוואה מלכתחילה.
הלוואה "חוץ-בנקאית" – אמנם, הבנק הוא זה שמעמיד את ההלוואות במסגרת הקרן, אבל מאחר והמדינה "מבטיחה" לו שהיא אחראית במידה וההלוואה לא תוחזר, אז ההלוואה איננה מהווה חלק מהאובליגו של העסק. הלוואה בנקאית שמתנהגת כמו הלוואה חוץ בנקאית.
פריסה לזמן ארוך – ההלוואה של הקרן ניתנת ל- 5 שנים ובמסגרתה אף ניתן גרייס על הקרן למשך 5 חודשים, זאת אומרת שבחודשים הראשונים משלמים רק ריבית ורק לאחר כחצי שנה מתחילים לפרוע את ההלוואה. כל אלה מאפשרים לפרוע את ההלוואה בהחזר חודשי נמוך ומקלים על התזרים.
ריבית נוחה – מרבית ההלוואות בקרן ניתנות בריביות שנעות בין P+2 ל- P+3. מדובר בריבית נוחה בהתחשב בעובדה שמדובר בהלוואה עסקית עם פריסה ארוכה. באופן טבעי, הלוואות לטווח זמן קצר יותר או הלוואות נגדן משועבד נכס (נדל"ן, רכב) ניתנות בריבית נמוכה יותר, שכן הן הרבה פחות מסוכנות מבחינת הבנק.
מגוון תחומי סיוע – הקרן מסייעת לעסקים מכל ענפי המשק, למעט יוצאי דופן בודדים. במסגרת הקרן ניתן לקבל הלוואות גם לעסקים המסווגים "מסוכנים" ואשר בנקים נמנעים מהם בדרך כלל כגון מסעדות, קבלני בניין ועצמאים קטנים.
סיוע לעסקים חדשים – בשל התרומה המוכרת של עסקים קטנים בארץ ובעולם לצמיחה ושגשוג של כלכלות, הקרן היא בעלת תפקיד חשוב בסיוע להקמתם של עסקים ויצירת מקומות תעסוקה נוספים. לשם כך הקרן מעניקה הלוואות בתנאים מועדפים ובבטחונות של 10% בלבד על 300,000 השקלים הראשונים.
אין עמלה על פירעון מוקדם – בניגוד להלוואות רבות שמתקבלות מן הבנק, בקרן לעסקים קטנים ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת מבלי לשלם קנס או הפרשי הצמדה כלשהם. למעשה, אם באורח פלא קיבל העסק סכום כסף גדול הוא יכול לפרוע את ההלוואה אפילו אם טרם עברו 30 יום מאז קבלתה.
הלוואות המשך – לעסקים רבים שגילו את הקרן כבר אושרו מספר הלוואות במסגרתה בשרשרת. היתרון של הלוואות המשך הוא בכך שהתהליך בהן הוא קצר משמעותית לעומת ההלוואה הראשונה, אך גם מאחר והבטחונות ששמשו בפעם הראשונה שמורים בקרן ולמעשה ניתן לקבל הלוואה כנגדם, או במילים אחרות: הלוואה ללא בטחונות.

התהליך מול הקרן בהלוואה בערבות מדינה
הגשת בקשה לקרן לעסקים קטנים כרוכה בתהליך שעלול להיות מסורבל ומייגע. עם זאת, ניתן לעקוף את הביורוקרטיה ומסכת הייסורים אם יודעים להגיש את הבקשה בצורה מסודרת ובאופן המותאם למערכת.
ראשית, יש למלא שאלון בן כ- 20 עמודים אשר מונה כמה וכמה סעיפים. מטרת השאלון היא לאסוף נתונים על העסק, בעליו ומטרת ההלוואה, אך יש לשים לב כי לרוב קיים צורך לענות רק על חלק מן הסעיפים.
בנוסף לשאלון יש צורך לאסוף מספר מסמכים ונתונים מרואה החשבון, מהבנק, מעורך הדין ומרשם החברות וכן לשלם עמלה בבנק הדואר ולחתום על מספר תצהירים.
את כל המסמכים הנ"ל יש לאגד ולהעביר בצורה מסודרת אל אחד מגופי התיאום בקרן: חברת BDI Coface או תבור כלכלה ופיננסים. אלו הן שתי החברות שנבחרו להיות הגופים המתאמים בקרן הממשלתית וכל הבקשות חייבות לעבור דרך אחת מהן. תפקידם של גופים אלו הוא להמליץ לבנק לאילו עסקים כדאי לאשר הלוואה ובאיזה סכום. אמנם, שני הגופים הם בעלי השפעה כבירה על אישור ההלוואה או דחייתה, אך אין בכוחם לאשר בקשה, רק להמליץ.
לכאורה, לא קיים בין שני הגופים המתאמים כל הבדל. בפועל הן נבדלות זו מזו במספר פרמטרים, בין השאר ברמת השירות וההיענות, במהירות הטיפול בבקשה וברמת הפתיחות לעסקים מסוגים מסוימים. אין חברה אחת טובה יותר – לכל אחת יתרונות וחסרונות על פני השניה.
מספר ימים לאחר קבלת אישור קליטת החומרים בגוף המתאם, כלכלן מטעם הקרן יוצר קשר לתיאום פגישה בבית העסק. מדובר בפגישה קריטית מאוד לתהליך אשר במרבית המקרים על פיה יישק דבר. רמת המוכנות של בעל העסק לפגישה והתשובות שיימסרו בה לגבי העסק ומטרות ההלוואה הן בעלות משקל מכריע בהחלטת הגוף המתאם.
במידה והגוף המתאם החליט לדחות את בקשת האשראי, יישלח מכתב המפרט את סיבת השלילה אל בעל העסק מספר ימים לאחר הפגישה.
במידה והגוף המתאם מחליט להמליץ על אישור הלוואה, הוא מעביר את הבקשה והמסמכים אל הבנק עם הסכום אותו הוא ממליץ לאשר (בגובה הבקשה או כמו שקורה לעתים, קצת נמוך ממנה).
בהמשך בוחן הבנק את הבקשה ומעלה אותה אל ועדת האשראי המתקיימת מדי שבוע. ועדה זו כוללת נציג של הגוף המתאם, נציג של המדינה ונציגים של הנהלת הבנק ובה נקבע באופן סופי אם מאושרת הלוואה ובאיזה סכום. על פי נתוני הקרן, למעלה מ- 80% מהבקשות שמגיעות אל הוועדה זוכות לאישור.
התהליך לקבלת הלוואה במסגרת הקרן לוקח בממוצע 30 ימי עסקים, אך הדבר משתנה לפי עונות השנה ובהתאם לכמות הבקשות ולגורמים סובייקטיביים הקשורים לבנק או לגוף המתאם.

כשל ההלוואות לעסקים קטנים
מדוע נחלצת המדינה לעזרתם של עסקים? ולמה דווקא קטנים? בסופו של דבר, יש מגוון בנקים שמוכנים לתת אשראי, אם רק בעלי העסקים יבקשו ויוכיחו שהם יכולים להחזיר. כמו שרבים יודעים, לא תמיד כך הם פני הדברים.
הסיפור מוכר: הבנק שמח מאוד לעזור לעסק המתפתח ואף לתת הלוואות ואשראי בסכומים גבוהים עד ש... נקלעים לבעיות: לקוח פשט רגל או סתם מעכב תשלום, הזמנה גדולה מתעכבת, שיפוצים ברחוב או מלחמה. מה שנקרא: "הבנק נותן מטריה בקיץ, אבל אוסף אותה חזרה אליו עם בוא היורה", שלא תירטב, חס וחלילה.
מצד אחד, בעלי העסקים צודקים – הרי ברגעי משבר הם זקוקים לתמיכה של הבנק יותר מתמיד. כשהעסק פורח הבנק נהנה מעמלות, פקדונות וריביות, אז למה הוא לא שותף לרגעים הקשים? זה חבר?!
התשובה היא לא. בל נשכח כי גם בנק הוא עסק וגם הוא רוצה להרוויח. מבחינתו, מתן אשראי לעסקים שנמצאים בשפל, בין אם כתוצאה ממשבר ברמת המשק ובין אם מבעיה פרטנית, הוא מהלך מסוכן שעלול להובילו להפסדים.
תופעה זו מוגדרת ככשל שוק, שמנגנוני הכלכלה הקלאסית טרם מצאו לו מענה, ואשר מחייב התערבות ממשלתית. התערבות הממשלה לא נעשית מאלטרואיזם טהור, הו לא. הסיוע ניתן דווקא בשל מחויבותו של השלטון לדאוג לחיזוק הצמיחה ולהפחתת אי-השיוויון ושמירה על יציבותו וממניעים די אגואיסטיים...
בהתערבותה, הממשלה מסירה את חששותיו של הבנק מהפסדים שייגרמו לו כתוצאה ממתן הלוואות לעסקים קטנים ובכך מאפשרת לו להעמיד הלוואות ולסייע ביצירת מקומות עבודה, בהרחבת היקפי המסחר ובהגדלת תשלומי המסים. נדגים:
אדם שפוטר מעבודתו ויושב בביתו, לא די שאיננו משלם מסים, הוא מקבל "מסים שליליים" (דמי אבטלה וקצבאות, למשל), ומאחר ואיננו עובד, הוא מצמצם את הוצאותיו ואיננו "עוזר" לכלכלה: לא לפיתוח הסופר מרקט שמשלם מס על רווחיו, לא למע"מ שהוא משלם על כל מוצר שהוא קונה וגם לא למסים עקיפים – על דלק ועל מוצרי לוואי אחרים.
לעומת זאת, כשהמדינה עוזרת למובטל לפתוח עסק, היא לא רק הופכת אותו מנטל לנכס, אלא יכולה ליהנות גם ממקומות עבודה שאולי ייצר בהווה או בעתיד וכך הגלגל ימשיך להניע עצמו.
בעוד עסקים גדולים הם בעלי כח מול הבנקים, שכן היקפי הפעילות שלהם גדולים והם בסיכון נמוך יותר לעומת עסקים קטנים, האחרונים חייבים את סיוע הממשלה בשביל להתפתח ולעתים אף רק בשביל לשרוד.

(*)
הכנס שם פרטי ומשפחה

(*)
הכנס כתובת אימייל

(*)
הכנס מס׳ טלפון

(*)
אנא הכנס מהות השרות המבוקש

(*)
מספר שגוי

Invalid Input

© 2016 Or-Star LTD All Rights Reserved